IWC OF ZAMALEK

Inner Wheel Club of Zamalek Donates 2 Checks for Free Kidney Transplantation to Children at Abu Rish Children’s Hospital